CẬP NHẬT THÔNG TIN GIÁ BÁN SẢN PHẨM 

PICITY HIGH PARK GIAI ĐOẠN 1 - 12.2019

HOTTLINE ĐẶT CHỔ GIAI ĐOẠN 2
GIAI ĐOẠN 2 MỞ BÁN NGÀY 29.3.2020