PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG DỰ ÁN PI CITY HIGH PARK 

[CẬP NHẬT NGÀY 7.2.2020]

Chương trình bán hàng Quý 01.2020 dự án Pi City High Park