MẶT BẰNG CĂN HỘ - GIAI ĐOẠN 1 DỰ ÁN PI CITY HIGH PARK QUẬN 12